Pàgina d'inici Castellano | English  
   
  Actuacions
  Nou Pla d’Energia 2011-2020
 
 
Nou Pla d’Energia
2011-2020
Ordenança Solar
Observatori de l'Energia
Projectes
Central d'Energies
Instal·lacions Municipals d'EERR
Recàrrega de vehicles elèctrics
Pla de Millora dels edificis municipals
       
       
  Aprovat l’any 2002, el Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB) és el marc genèric on s’ha englobat el treball de l’Ajuntament de Barcelona en temes de política energètica i el seu impacte ambiental a la ciutat, amb la perspectiva de 2010.

El PMEB situava un conjunt de mesures d’acció local adreçades a assolir un model de ciutat més sostenible, tot reduint l’impacte ambiental mitjançant l’estalvi energètic, l’increment en l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica.
     
En total, el Pla integra 59 projectes avaluats des del punt de vista energètic, ambiental i econòmic, que contemplen diferents nivells d’acció, des de normatives, ajudes per a instal•lacions, programes de formació i educació fins a la creació del Consorci de l’Agència d’Energia de Barcelona com a instrument de gestió del propi PMEB.
 
Documents relacionats
Nou Pla d’Energia 2011-2020 (PDF)
Resum del PMEB
Resum del PMEB (altres idiomes)
Versió íntegra del PMEB
Presentació del PMEB
 
       
Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat ambiental (PECQ)      
       

Dos anys abans d’arribar al final del període de vigència del PMEB, l’Ajuntament, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona, ha començat a treballar en un nou pla d’energia, el PECQ, més ampli i que aborda l’actual conjuntura no només en matèria d’energia sinó també de protecció climàtica i de contaminació atmosfèrica.

Paral•lelament, Barcelona, amb la signatura del Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors), s’ha compromès a reduir l’any 2020, el 20% de les emissions de CO2 municipals, mitjançant l’execució d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible Local (PAES).

El Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat ambiental de Barcelona és de naturalesa transversal, ja que implica actuacions en diversos àmbits que ja estan sent tractats per altres departaments, i s’estructurarà en base a una primera part introductòria comuna a dos programes paral•lels d’escala diferent:

Programa de ciutat: fa referència a tots aquells aspectes generals de la ciutat, que recauen tant en la gestió de l’Ajuntament com en el comportament i accions del conjunt de la ciutadania.
   
Programa municipal: fa referència als aspectes que depenen directament de l’Ajuntament. Una de les parts importants del programa municipal és el Pla de millora energètica als edificis municipals (PEMEEM) que inclourà tant la millora de la eficiència i l’estalvi energètic dels edificis com la realització d’obres de millora energètica i d’instal•lacions d’energies renovables. El programa municipal dóna resposta específica al compliment del compromís del Pacte d’Alcaldes.
     
     
     
Centre d'Informació de l'Agència: Pg. Salvat Papasseit, 1 · 08003 Barcelona · Tel. 93 256 44 30 · agencia@barcelonaenergia.cat