Bo social

A Barcelona Energia t’expliquem què és el bo social i com pots sol·licitar-lo.

Primer de tot, has de saber que Barcelona Energia no pot oferir accés al Bo social, ja que només el poden tramitar les comercialitzadores de referència:

 • Baser comercializadora de referencia, S.A.
 • Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.
 • Teramelcor S.L.
 • Comercializadora de referenca energético, S.L.U.
 • Régsiti comercializadora regulada, S.L.U.
 • Curenergía comercializador de último recurso, S.A.U.
 • Energía Ceuta XXI comercializadora de referencia, S.A.
 • Comercializadora de regulada, Gas & Power, S.A.

A continuació, posem al teu abast tota la informació útil sobre el Bo social.

El Bo social és un mecanisme regulat pel Govern de l’Estat que busca protegir el consumidor vulnerable amb menys possibilitats econòmiques mitjançant un descompte del 25% o del 40% en la factura de la llum.
Per beneficiar-te del Bo social has de complir els requisits següents:

 • Estar registrat a la tarifa elèctrica regulada PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), amb discriminació horària o sense.
 • La potència contractada ha de ser igual o inferior a 10 kW.
 • Ser titular del punt de subministrament.
A més, es tindran en compte els teus ingressos, utilitzant com a referència l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), per ser considerat client vulnerable, client vulnerable sever o client vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Clients vulnerables (descompte en factura del 25%)

Es considera que són clients vulnerables els consumidors que compleixen algun d'aquests requisits:

 • Nivell de renda: les persones o unitats familiars amb una renda anual igual o inferior a:

  • 1,5 vegades l’IPREM*: en cas que sigui un demandant individual o una unitat familiar sense cap menor a càrrec.
  • 2 vegades l’IPREM*: unitat familiar amb un menor a càrrec.
  • 2,5 vegades l’IPREM*: unitat familiar amb dos menors a càrrec.

  *L'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) estableix les quanties següents per al 2018:

  • IPREM diari: 17,93 euros/dia.
  • IPREM mensual: 537,84 euros/mes.
  • IPREM anual: 6.454,03 euros/any.
  • IPREM en còmput anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 7.519,59
   
  A més, tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades l’IPREM en els casos en què algun membre de la família tingui discapacitat igual o superior al 33%, sigui víctima de violència de gènere o sigui víctima de terrorisme.
 • Pensionistes: quan el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar perceben la pensió mínima per jubilació o invalidesa permanent i no reben altres ingressos.
 • Famílies nombroses: totes sense excepció.
Clients vulnerables severs (descompte en factura del 40%)

Es considera que són vulnerables severs els clients que:
 • Nivell de renda: compleixen els requisits per ser considerats clients vulnerables i, a més a més, tenen un nivell de renda inferior o igual al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: quan tots els membres de la unitat familiar són pensionistes de la Seguretat Social, perceben la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tenen una renda anual inferior o igual a una vegada l’IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a dues vegades l’IPREM.
  Clients vulnerables severs en risc d’exclusió social

Aquesta categoria inclou els clients vulnerables severs que estan sent atesos pels serveis socials d'una Administració Pública, ja sigui autonòmica o local, que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura. En aquest cas, s’ha d’acreditar mitjançant un document expedit pels serveis socials de l’Administració Pública que correspongui.
L’aplicació del Bo social està limitat al consum anual d'energia. Si se supera aquest límit, es facturarà la tarifa PVPC sense descompte. Límit anual per a cada tipus de llar:
 • Demandant individual o unitats familiars sense menors a càrrec: 1.200 kWh/any.
 • Unitat familiar amb un menor a càrrec: 1.680 kWh/any
 • Unitat familiar amb dos menors a càrrec: 2.040 kWh/any
 • Pensionistes: 1.680 kWh/any
 • Famílies nombroses: 3.600 kWh/any
Barcelona Energia no pot oferir accés al Bo social. Per tramitar-lo t’has de dirigir a una de les comercialitzadores de referència, ja sigui a través de la seva pàgina web o de les oficines d’atenció presencial al consumidor.

Et recomanem que primer triïs la comercialitzadora de referència en què tramitar-lo (consulta'n la llista aquí) i reuneixis tota la documentació necessària.

Recorda que, perquè la sol·licitud del Bo social sigui valida, és necessari complir els requisits exposats anteriorment: estar inscrit a la tarifa elèctrica regulada (tarifa PVPC), la potència contractada ha de ser igual o inferior a 10 kW i ser titular del punt de subministrament.