mostrar
1. Registre inicial
2. Dades de contractació
3. Confirmació del registre
Carrega les teves dades a través del codi CUPS del teu contracte actual.

Es pot localitzar fàcilment a la capçalera de la factura a la secció de "Dades del contracte".
Dades del punt de subministrament
Cups
Provincia
Localitat
Codi Postal
Tipus de via
Nom de la via
Número
Portal
Bloc
Escala
Pis
Porta
Opcions
Dades de contacte
Dades bancàries (IBAN)
En fer clic accepto la política de tractament de dades de caràcter personal que Barcelona Energia durà a terme d'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
Accepto rebre informació de consums i eficiència energètica
Accepto formar part del Consell d’usuaris i usuàries
El Consell d’usuaris i usuàries és un òrgan assessor que permet als clients de Barcelona Energia participar de forma activa en la definició de l’estratègia de la comercialitzadora. Si vols formar-hi part, accepta aquesta opció i ens posarem en contacte amb tu.
Visualitza el vídeo per seguir pas a pas la contractació amb Barcelona Energia.