La nostra activitat

La posada en marxa de Barcelona Energia respon a la voluntat de desenvolupar un paper actiu en el mercat energètic i liderar la transició cap a la sobirania energètica de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Com a comercialitzadora elèctrica pública, la nostra activitat comprèn:

La compra i el subministrament d’energia elèctrica, tant en edificis públics de l’àrea metropolitana com a la ciutadania (a un total de 20.000 usuaris).

La representació* de productors en el mercat de l’energia generada a les plantes fotovoltaiques municipals, a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià i a la planta de biogàs del Garraf.

La representació* en el mercat dels excedents d’energia que es produeixen en les instal·lacions d’autoconsum domèstiques.

 La promoció i l’estímul de la generació energètica renovable en l’àmbit metropolità.

*El servei de representació o agent venedor consisteix en la intermediació entre el productor elèctric i el mercat, per tal que el generador pugui liquidar l’energia excedentària de la seva instal·lació.