Política de Privacitat

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades que ens proporciones a través d’aquest formulari seran tractades per part de Tractament i Selecció de Residus, S.A, com a responsable del tractament.

Responsable del Tractament

Tractament i Selecció de Residus, S.A

Direcció postal

Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Telèfon

93 462 78 70

Correu electrònic

tersa@tersa.cat

Contacto DPD

lopd@tersa.cat

La finalitat del tractament és facilitar la contractació dels serveis oferts i atendre les consultes, peticions de tràmit i reclamacions.

La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat. No es cediran dades a tercers, excepte que sigui obligació legal.

Les dades proporcionades es conservaran mentre existeixi un interès mutu i sempre que siguin necessaris per complir la legislació vigent.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, dirigit a Tractament i Selecció de Residus, S.A, Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o a través de la direcció electrònica: lopd@tersa.cat.

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una reclamació davant l’autoritat de control de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.