Si ja ets verd

Si ja disposes de plaques fotovoltaiques, a Barcelona Energia també oferim diferents serveis per als autoproductors:

Servei de representació

El nostre compromís amb l’energia verda va més enllà del subministrament, per això col·laborem amb els petits productors d’electricitat de fonts renovables per exercir com a representats de la seva energia en el mercat elèctric, segons indica el RD 413/2014.

Amb aquest servei t’ajudem a vendre els excedents de l’energia produïda i ens encarreguem de totes les gestions necessàries, com ara la representació i la interlocució amb els diferents operadors i agents del sistema (OMIE, Red Elèctrica de España (REE), CNMC, ministeri etc…).

Per a contractar el servei, escriu-nos a consulta@barcelonaenergia.cat

Servei de manteniment

A Barcelona Energia t’ajudem a mantenir les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la teva instal·lació fotovoltaica amb el nostre Servei de manteniment.

Per a contractar el servei, escriu-nos a consulta@barcelonaenergia.cat

Servei de representació

El nostre compromís amb l’energia verda va més enllà del subministrament, per això col·laborem amb els petits productors d’electricitat de fonts renovables per exercir com a representats de la seva energia en el mercat elèctric, segons indica el RD 413/2014.

Amb aquest servei t’ajudem a vendre els excedents de l’energia produïda i ens encarreguem de totes les gestions necessàries, com ara la representació i la interlocució amb els diferents operadors i agents del sistema (OMIE, Red Elèctrica de España (REE), CNMC, Ministeri d’Energia…).

Per a contractar el servei, escriu-nos a consulta@barcelonaenergia.cat

Servei de manteniment

A Barcelona Energia t’ajudem a mantenir les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la teva instal·lació fotovoltaica amb el nostre Servei de manteniment.

Què és el Pla de manteniment preventiu?

Consisteix en una sèrie de verificacions per mantenir dins de límits acceptables les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de les instal·lacions fotovoltaiques.

Aquest manteniment també inclou la visita programada del personal tècnic qualificat. En cadascuna de les visites s’emetrà un Informe de manteniment preventiu en el qual quedi palès l’estat de les instal·lacions, els treballs efectuats addicionals al Pla de manteniment preventiu (incidències resoltes durant la intervenció), així com les possibles anomalies detectades i les feines pendents que, en aquest cas, generarien una notificació d’avaria.

Què és el Pla de manteniment correctiu?

En cas de notificacions d’avaria generades, farem totes les operacions necessàries per assegurar el funcionament correcte del sistema:

  • Visita a la instal·lació en un termini màxim de dos (2) dies laborables per atendre qualsevol incidència i cada vegada que l’usuari ho requereixi per avaria greu (parada de producció, despreniment de plaques i/o estructura del sistema d’ancoratge respectiu, parades dels onduladors, etc.) .
  • Anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al funcionament correcte de la instal·lació, en què s’indicarà el termini d’actuació.
  • Previsió i establiment de sistemes de control per fer possible la detecció d’incidències que afectin la producció d’energia elèctrica mitjançant el suport del sistema de monitorització existent.

En què consisteix el Servei de neteja dels mòduls fotovoltaics?

Les operacions de neteja es realitzaran per tal de deixar la instal·lació en perfectes condicions i coincidiran amb el dia programat per a les visites de Manteniment Preventiu. La neteja es farà abans de les operacions relatives al manteniment.