Tarifes

Tarifa fixa clàssica

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs del mateix preu de l’electricitat durant un any. Així, l’import final de la factura només dependrà del teu consum energètic.

PREU

Terme de potència:

2.0A i 2.0DHA: 38,043426 €/kW i any o 0,104229 €/kW i dia
2.1A i 2.1DHA: 44,444710 €/kW i any o 0,121766 €/kW i dia

Terme d’energia:

Tarifa Període Punta
(€/kWh)
Període Vall
(€/kWh)
2.0A 0,132890
2.0DHA 0,15303 0,083596
2.1A 0,141757
2.1DHA 0,16112 0,090107
Altres conceptes:
  • Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).
  • Lloguer de comptador: estimació de 0,81€/mes.
  • Impost elèctric: 5,11269%.
  • IVA: 21%.
Veure preu final

Tarifa recomanada si…

Vols pagar sempre el mateix preu de la llum

CONTRACTA

Si vols realitzar modificacions de titularitat, potència, discriminació horària o donar d’alta un punt de subministrament, contacta amb el nostre servei d’Atenció al Client i t’ajudarem a efectuar el tràmit.

A més, quan tinguem dades del teu consum real, t’assessorarem en matèria d’eficiència energètica (canvi de potència contractada o discriminació horària).

Aquesta tarifa permet la compensació simplificada d’energia en aquelles instal·lacions d’autoconsum amb excedents.

Quina diferència hi ha entre la tarifa sense discriminació horària i amb discriminació horària?

  La tarifa sense discriminació horària té el mateix preu tot el dia.

  La tarifa amb discriminació horària té dos preus diferents al dia: un per al període d’hores punta (el preu de l’electricitat és més car) i un per al període d’hores vall (el preu és més barat).

Hivern

Fins a l’últim diumenge de març

Període vall: 22 h a 12 h

Període punta: 12 h a 22 h

Estiu

Fins a l’últim diumenge d’octubre

Període vall: 23 h a 13 h

Període punta: 13 h a 23 h

Com escollir entre la tarifa 2.0A i 2.0DHA (amb discriminació horària)?

Si el 32% o més del teu consum energètic es concentra en període d’hores vall, et recomanem que triïs una tarifa amb discriminació horària. Pensa que en hores vall el cost de l’electricitat és més barat.

> 32% consum en hores vall Tarifa 2.0DHA

< 32% consum en hores vall Tarifa 2.0A

Quina diferència hi ha entre la tarifa 2.0A i la 2.1A?

Els subministraments amb tarifa 2.0A són els que tenen entre 0 i 10 kW de potència contractada i, en canvi, els subministraments amb tarifa 2.1A són els que tenen entre 10 i 15 kW.

Què es el terme de potència i el terme d’energia?

El terme de potència és un import fix que depèn de la potència que hàgim contractat a la llar. Per calcular-lo, es multipliquen els kW que tenim contractats pel preu (en el cas de Barcelona Energia, els que es publiquen en el BOE). L’import resultant dividit pels mesos de l’any és l’import que pagarem cada mes.

El cost del peatge d’accés de potència i del terme de potència és el mateix ja que Barcelona Energia no aplica cap marge sobre aquest concepte.

El terme d’energia, en canvi, és un cost variable que depèn del consum d’energia que tenim i del preu de la tarifa que hem contractat. D’aquesta manera, com més eficients siguem i menys consumim, més reduirem la despesa corresponent al terme d’energia.

El marge operatiu per cobrir les despeses de gestió de Barcelona Energia està en aquest terme. D’aquesta manera estimulem l’ús racional de l’energia i l’estalvi en el consum dels nostres clients.