Tarifes

Tarifa fixa eficient

La tarifa eficient estableix el preu de l’energia en funció del nombre d’integrants del nucli familiar i del seu consum. Dins de cada nucli familiar, es determinen diversos trams de diferent preu, de menor a major, segons el consum d’electricitat mensual.

D’aquesta manera, el preu de la llum varia cada mes en funció del consum elèctric de la llar. El tram 1, el de menys consum, és sempre el més econòmic per tal d’incentivar un estalvi energètic. Com més eficient siguis, menys pagaràs en la factura de la llum.

1-2


3-4


+4

Límits Consum Mensual (kWh)
Consum Tram 1 (kWh) Consum Tram 2 (kWh) Consum Tram 3 (kWh)
Gener Menys de 133 De 133 a 221 Més de 221
Febrer Menys de 120 De 120 a 200 Més de 200
Març Menys de 120 De 120 a 199 Més de 199
Abril Menys de 103 De 103 a 172 Més de 172
Maig Menys de 100 De 100 a 167 Més de 167
Juny Menys de 105 De 105 a 176 Més de 176
Juliol Menys de 125 De 125 a 208 Més de 208
Agost Menys de 123 De 123 a 205 Més de 205
Setembre Menys de 109 De 109 a 182 Més de 182
Octubre Menys de 94 De 94 a 157 Més de 157
Novembre Menys de 101 De 101 a 169 Més de 169
Desembre Menys de 117 De 117 a 194 Més de 194
Total anual Menys de 1350 De 1350 a 2250 Més de 2250
Límits Consum Mensual (kWh)
Consum Tram 1 (kWh) Consum Tram 2 (kWh) Consum Tram 3 (kWh)
Gener Menys de 162 De 162 a 271 Més de 271
Febrer Menys de 147 De 147 a 245 Més de 245
Març Menys de 146 De 146 a 244 Més de 244
Abril Menys de 126 De 126 a 210 Més de 210
Maig Menys de 123 De 123 a 205 Més de 205
Juny Menys de 129 De 129 a 215 Més de 215
Juliol Menys de 152 De 152 a 254 Més de 254
Agost Menys de 150 De 150 a 250 Més de 250
Setembre Menys de 133 De 133 a 222 Més de 222
Octubre Menys de 115 De 115 a 192 Més de 192
Novembre Menys de 124 De 124 a 206 Més de 206
Desembre Menys de 143 De 143 a 236 Més de 236
Total anual Menys de 1650 De 1650 a 2750 Més de 2750
Límits Consum Mensual (kWh)
Consum Tram 1 (kWh) Consum Tram 2 (kWh) Consum Tram 3 (kWh)
Gener Menys de 170 De 170 a 283 Més de 283
Febrer Menys de 154 De 154 a 256 Més de 256
Març Menys de 153 De 153 a 255 Més de 199
Abril Menys de 132 De 132 a 220 Més de 220
Maig Menys de 128 De 128 a 214 Més de 214
Juny Menys de 135 De 135 a 224 Més de 224
Juliol Menys de 159 De 159 a 266 Més de 266
Agost Menys de 157 De 157 a 261 Més de 261
Setembre Menys de 139 De 139 a 232 Més de 232
Octubre Menys de 121 De 121 a 201 Més de 201
Novembre Menys de 129 De 129 a 216 Més de 216
Desembre Menys de 148 De 148 a 247 Més de 247
Total anual Menys de 1725 De 1725 a 2875 Més de 2875

EXEMPLE:

Una família de 3 integrants consumeix, durant el tres primers mesos de l’any, l’energia següent:

  • Gener: 170 kWh
  • Febrer: 250 kWh
  • Març: 140 kWh

El mes de gener es facturarà el preu corresponent al tram 2, el mes de febrer el preu corresponent al tram 3 i el mes de març el preu del tram 1.

PREU

Terme de potència:

2.0A i 2.0DHA: 38,043426 €/kW i any o 0,104229 €/kW i dia
2.1A i 2.1DHA: 44,444710 €/kW i any o 0,121766 €/kW i dia

Terme d’energia:

TARIFA 2.0A
Tram Període Punta
(€/kWh)
1 0,120954
2 0,13289
3 0,146004
TARIFA 2.0DHA
Tram Període Punta
(€/kWh)
Període Vall
(€/kWh)
1 0,141093 0,07166
2 0,15303 0,083596
3 0,165977 0,097520
TARIFA 2.1A
Tram Període Punta
(€/kWh)
1 0,134287
2 0,141757
3 0,149643
TARIFA 2.1DHA
Tram Període Punta
(€/kWh)
Període Vall
(€/kWh)
1 0,153649 0,082637
2 0,16112 0,090107
3 0,168954 0,098252
Altres conceptes:
  • Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).
  • Lloguer de comptador: estimació de 0,81€/mes.
  • Impost elèctric: 5,11269%.
  • IVA: 21%.
Veure preu final

Tarifa recomanada si…

Fas un ús racional del consum energètic de la teva llar

CONTRACTA

Si vols realitzar modificacions de titularitat, potència, discriminació horària o donar d’alta un punt de subministrament, contacta amb el nostre servei d’Atenció al Client i t’ajudarem a efectuar el tràmit.

A més, quan tinguem dades del teu consum real, t’assessorarem en matèria d’eficiència energètica (canvi de potència contractada o discriminació horària).

Aquesta tarifa NO permet la compensació simplificada d’energia en aquelles instal·lacions d’autoconsum amb excedents. Si gaudeixes d’una instal·lació d’autoconsum, consulta les tarifes amb les quals pots acollir-te a la compensació simplificada: tarifa variable, tarifa fixa i tarifa solar.

 

Quina diferència hi ha entre la tarifa sense discriminació horària i amb discriminació horària?

  La tarifa sense discriminació horària té el mateix preu tot el dia.

  La tarifa amb discriminació horària té dos preus diferents al dia: un per al període d’hores punta (el preu de l’electricitat és més car) i un per al període d’hores vall (el preu és més barat).

Hivern

Fins a l’últim diumenge de març

Període vall: 22 h a 12 h

Període punta: 12 h a 22 h

Estiu

Fins a l’últim diumenge d’octubre

Període vall: 23 h a 13 h

Període punta: 13 h a 23 h

Com escollir entre la tarifa 2.0A i 2.0DHA (amb discriminació horària)?

Si el 32% o més del teu consum energètic es concentra en període d’hores vall, et recomanem que triïs una tarifa amb discriminació horària. Pensa que en hores vall el cost de l’electricitat és més barat.

> 32% consum en hores vall Tarifa 2.0DHA

< 32% consum en hores vall Tarifa 2.0A

Quina diferència hi ha entre la tarifa 2.0A i la 2.1A?

Els subministraments amb tarifa 2.0A són els que tenen entre 0 i 10 kW de potència contractada i, en canvi, els subministraments amb tarifa 2.1A són els que tenen entre 10 i 15 kW.

Què es el terme de potència i el terme d’energia?

El terme de potència és un import fix que depèn de la potència que hàgim contractat a la llar. Per calcular-lo, es multipliquen els kW que tenim contractats pel preu (en el cas de Barcelona Energia, els que es publiquen en el BOE). L’import resultant dividit pels mesos de l’any és l’import que pagarem cada mes.

El cost del peatge d’accés de potència i del terme de potència és el mateix ja que Barcelona Energia no aplica cap marge sobre aquest concepte.

El terme d’energia, en canvi, és un cost variable que depèn del consum d’energia que tenim i del preu de la tarifa que hem contractat. D’aquesta manera, com més eficients siguem i menys consumim, més reduirem la despesa corresponent al terme d’energia.

El marge operatiu per cobrir les despeses de gestió de Barcelona Energia està en aquest terme. D’aquesta manera estimulem l’ús racional de l’energia i l’estalvi en el consum dels nostres clients.