Tarifes

Tarifa variable

La tarifa més transparent amb la qual pagaràs per la llum el preu real de mercat*. Estalvia’t així els sobrecostos dels marges de seguretat propis de les tarifes fixes.

*El preu de l’energia es fixarà cada hora en funció dels preus del mercat majorista d’electricitat i dels costos de REE (Red Eléctrica de España).

PREU

Terme de potència:

2.0A i 2.0DHA: 38,043426 €/kW i any o 0,104229 €/kW i dia

2.1A i 2.1DHA: 44,444710 €/kW i any o 0,121766 €/kW i dia

Marge de gestió: 0,008152 €/kWh
Altres conceptes:
  • Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).
  • Lloguer de comptador: estimació de 0,81€/mes.
  • Impost elèctric: 5,11269%.
  • IVA: 21%.

Tarifa recomanada si…

Tens coneixements sobre el sector elèctric i vols pagar el preu real de mercat

CONTRACTA

Si vols realitzar modificacions de titularitat, potència, discriminació horària o donar d’alta un punt de subministrament, contacta amb el nostre servei d’Atenció al Client i t’ajudarem a efectuar el tràmit.

A més, quan tinguem dades del teu consum real, t’assessorarem en matèria d’eficiència energètica (canvi de potència contractada o discriminació horària).

Aquesta tarifa permet la compensació simplificada d’energia en aquelles instal·lacions d’autoconsum amb excedents.