Tarifes fixes

Tarifa fixa per trams (2.0A i 2.0DHA)

La tarifa per trams estableix el preu de l’energia en funció del nombre d’integrants del nucli familiar i del seu consum. Dins de cada nucli familiar, es determinen diversos trams diferents de preu, de menor a major, segons el consum d’electricitat.

D’aquesta manera, com més eficient siguis, menys pagaràs.

*Contractació disponible a partir del 2019.

Tarifa solar

Disposes d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum? Aquesta és la teva tarifa!

La tarifa solar té dos preus durant el dia, un per al període solar (més impacte d’hores de llum) i un per al període no solar. A Barcelona Energia volem incentivar l’autoproducció, per aquesta raó el preu de les hores solars sempre serà més econòmic.

Requisits de contractació:

• Tarifa exclusiva per a consumidors amb instal·lació fotovoltaica amb modalitat d’autoconsum (tipus 2) i tarifa d’accés 2.0DHA.

• Per contractar aquesta tarifa és necessari que Barcelona Energia sigui el representant segons el RD 413/2014.

*Contractació disponible a partir de 2019.

Període solar: Hivern

10 h – 17 h

Període solar: Estiu

9 h – 18 h

Tarifa fixa clàssica (2.0A i 2.0DHA)

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs del mateix preu de l’electricitat durant un any. Així, l’import final de la factura només dependrà del teu consum energètic.

*Contractació disponible a partir de 2019.

Tarifa fixa estable (2.0A i 2.0DHA)

Si no vols sorpreses en la factura de la llum, amb aquesta tarifa pagaràs el mateix import cada mes, independentment del que consumeixis.
Passat un any farem una regularització, d’acord amb el consum real.

*Contractació disponible a partir de 2019.

Quina diferència hi ha entre la tarifa sense discriminació horària i amb discriminació horària?

  La tarifa sense discriminació horària té el mateix preu tot el dia.

  La tarifa amb discriminació horària té dos preus diferents al dia: un per al període d’hores punta (el preu de l’electricitat és més car) i un per al període d’hores vall (el preu és més barat).

Hivern

Fins a l’últim diumenge de març

Període vall: 22 h a 12 h

Període punta: 12 h a 22 h

Estiu

Fins a l’últim diumenge d’octubre

Període vall: 23 h a 13 h

Període punta: 13 h a 23 h

Com escollir entre la tarifa 2.0A i 2.0DHA (amb discriminació horària)?

Si el 35% o més del teu consum energètic es concentra en període d’hores vall, et recomanem que triïs una tarifa amb discriminació horària. Pensa que en hores vall el cost de l’electricitat és més barat.

> 32% consum en hores vall Tarifa 2.0DHA

< 32% consum en hores vall Tarifa 2.0A

Què es el terme de potencia i el terme d’energia?

El terme de potència és un import fix que depèn de la potència que hàgim contractat a la llar. Per calcular-lo, es multipliquen els kW que tenim contractats pel preu (en el cas de Barcelona Energia, els que es publiquen en el BOE). L’import resultant dividit pels mesos de l’any és l’import que pagarem cada mes.

El terme d’energia, en canvi, és un cost variable que depèn del consum d’energia que tenim i del preu de la tarifa que hem contractat. D’aquesta manera, com més eficients siguem i menys consumim, més reduirem la despesa corresponent al terme d’energia.