100% Verd

Proximitat

Transparents

Autoconsum

Resol els teus dubtes

És la comercialitzadora publica que té l’objectiu d’oferir energia 100% renovable i aportant transparència i proximitat al client.
És l'energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica, l'energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids, i biogàs.
La distribuïdora és l'encarregada del manteniment i la distribució d'energia a la xarxa mentre que la comercialitzadora és l'encarregada de la compra i venda d’energia al mercat majorista per subministrar-la al client final.
Número que identifica el punt de subministrament.
Document que garanteix que la instal·lació elèctrica dels punts de subministrament compleixen les mesures de seguretat necessàries per al seu funcionament i el compliment de la normativa vigent.