100% Renovable

Proximitat

Transparents

Autoconsum

Resol els teus dubtes

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública que ofereix energia 100% renovable, aportant transparència i proximitat al client.
Per a contractar amb nosaltres, el punt de subministrament ha d'estar situat a la ciutat de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i no estar acollit actualment al bo social. Poden fer-ho tant persones físiques com jurídiques.
A través de la nostra pàgina web, escollint la teva tarifa i emplenant el formulari de contractació. Per començar, només necessitaràs tenir a mà la factura de la llum i disposar de correu electrònic.
Hi poden accedir un 20% de la xifra de negoci, per tant, inicialment parlem aproximadament de 20.000 subministraments.
És l'energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica, l'energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids, i biogàs.
La distribuïdora és l'encarregada del manteniment i la distribució d'energia a la xarxa mentre que la comercialitzadora és l'encarregada de la compra i venda d’energia al mercat majorista per subministrar-la al client final.