100% Renovable

Proximitat

Transparents

Autoconsum

Resol els teus dubtes

És la comercialitzadora publica que té l’objectiu d’oferir energia 100% renovable i aportant transparència i proximitat al client.
Per contractar amb nosaltres, has de ser resident de la ciutat de Barcelona o de la seva àrea metropolitana, no estar actualment acollit al Bo social, tenir una tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA, tenir una potència contractada inferior a 15 kW i ser una persona física.
A través de la nostra pàgina web, escollint la teva tarifa i emplenant el formulari de contractació. Per començar, només necessitaràs tenir a mà la factura de la llum i disposar de correu electrònic.
Hi poden accedir un 20% de la xifra de negoci, per tant, inicialment parlem aproximadament de 20.000 subministraments.
És l'energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica, l'energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids, i biogàs.
La distribuïdora és l'encarregada del manteniment i la distribució d'energia a la xarxa mentre que la comercialitzadora és l'encarregada de la compra i venda d’energia al mercat majorista per subministrar-la al client final.