Preguntes freqüents

Informació general

¿Què és Barcelona Energia?

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública que ofereix energia 100% renovable, aportant transparència i proximitat al client.

Què significa que l'energia és verda?

És l’energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica, l’energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids, i biogàs.

Quina és la diferència entre una comercialitzadora i una distribuïdora elèctrica?

La distribuïdora és l’encarregada del manteniment i la distribució d’energia a la xarxa mentre que la comercialitzadora és l’encarregada de la compra i venda d’energia al mercat majorista per subministrar-la al client final.

Què és el CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament)?

És el número que identifica el punt de subministrament.

Què és el BRIE (Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques)?

És el document que garanteix que la instal·lació elèctrica dels punts de subministrament compleix les mesures de seguretat necessàries per al seu funcionament i el compliment de la normativa vigent.

Vull contractar la llum amb Barcelona Energia

Contractació

Qui pot contractar amb Barcelona Energia?

Poden contractar amb nosaltres tots aquells subministraments els titulars, siguin persones físiques o jurídiques, dels quals no estiguin acollits al bo social i estiguin situats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Quantes llars poden accedir a Barcelona Energia?

Hi poden accedir un 20% de la xifra de negoci, per tant, inicialment parlem aproximadament de 20.000 subministraments.

Com puc realitzar la contractació?

A través de la nostra pàgina web, escollint la teva tarifa i emplenant el formulari de contractació. Per començar, només necessitaràs tenir a mà la factura de la llum i disposar de correu electrònic.

Com a comunitat de veïns/es puc contractar amb Barcelona Energia?

Sí, contacta amb els nostres assesors i te n’informaràn.

Quina documentació és necessària per a contractar si sóc una comunitat de veïns/es?

Cal la còpia de l’acta de reunió amb la confirmació de l’aprovació per part de la comunitat del canvi de comercialitzadora, la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), Ordre SEPA amb el número de compte corrent del titular de la comunitat o bé del president (certificat bancari de titularitat), copia del NIF per les dues cares i CIF, en el cas que n’hi hagi.

Una empresa pot contractar Barcelona Energia?

Sí, tenim una sèrie de tarifes específiques per comerços i empreses amb uns preus molt competitius. Si la teva empresa consumeix més de 50.000kWh a l’any, et farem un estudi personalitzat d’acord al teu perfil de consum.

Quines tarifes s'ofereixen?

A Barcelona Energia oferim diferents tarifes segons les teves necessitats: Tarifa eficient, Tarifa fixa clàssica, Tarifa solar i Tarifa variable.

Com puc escollir la meva tarifa?

Segons les teves preferències, et recomanem les tarifes següents:

  • Si fas un ús racional del consum energètic de la meva llar: Tarifa eficient
  • Si vols pagar sempre el mateix preu de la llum: Tarifa fixa clàssica
  • Si ets autoproductor i disposes d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: Tarifa solar
  • Si vols pagar el preu real que costa l’electricitat a cada hora: Tarifa variable

Quan va començar el subministrament a la ciutadania?

Barcelona Energia va començar a donar servei a la ciutadania l’1 de gener del 2019.

És possible contractar el gas?

Barcelona Energia només ofereix subministrament elèctric.

És possible quedar-se sense llum en el procés de canvi de companyia?

Aquest tràmit és merament administratiu, per la qual cosa es garanteix el subministrament en tot moment.

El canvi de companyia elèctrica l’he de fer jo o se n'encarrega Barcelona Energia?

No et preocupis, des de Barcelona Energia ens encarreguem de totes les gestions.

Quin cost té fer el canvi de companyia?

El canvi de companyia no suposa cap cost si no inclou modificacions, com per exemple en la potència contractada.

Es pot fer un canvi de potència o tarifa durant el procés de canvi a Barcelona Energia?

Sí, contacta amb el nostre servei d’Atenció al Client i t’ajudarem a efectuar el tràmit.

He de canviar de comptador?

No. Per contractar amb Barcelona Energia no has de canviar de comptador.

Quin cost té canviar de comptador?

Si és propietat de la distribuïdora, el canvi comporta el cost del lloguer d’equip que s’inclou a la factura de manera mensual i/o bimensual. En cas de ser propietat del client, aquest s’haurà de fer càrrec del cost total de l’aparell i de possibles costos de la distribuïdora per verificació d’actuacions.

Puc donar d'alta un subministrament?

Barcelona Energia pot gestionar activacions de subministrament si tenen assignat un codi CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament). Si no disposes de CUPS, has de contactar amb Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U perquè t’assigni un. Aquesta gestió només la pot fer la companyia distribuïdora.

Quina documentació és necessària per donar d’alta un subministrament?

La companyia distribuïdora ens demana la següent documentació:

Si l’habitatge és de nova creació (mai ha tingut llum):

  • C.I.E. (Certificat d’Instal·lació Elèctrica)
  • Presentació d’una declaració responsable per posar en servei una instal·lació elèctrica de baixa tensió*, o inscripció RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya)

*Aquesta documentació certifica que la instal·lació s’ha efectuat correctament i te l’ha de facilitar el teu instal·lador o promotor.

Si es tracta d’una segona ocupació (habitatges que actualment no tenen llum però n’han tingut):

  • La mateixa documentació anteriorment detallada, però la data d’expedició del C.I.E i de presentació de la declaració responsable no poden superar l’any d’antiguitat. Si ho prefereixes, pots presentar el B.R.I.E (Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques) amb data d’expedició no superior als sis mesos d’antiguitat.

Per últim, hauràs de contactar amb Barcelona Energia i presentar la documentació següent (tant si es tracta d’un habitatge nou o de segona ocupació):

  • Contracte de lloguer o escriptura de compravenda de l’habitatge
  • Còpia del DNI del titular
  • Certificat bancari de titularitat

A més, hauràs d’indicar la tarifa d’accés, el valor de la potència i la tarifa que vols contractar.

Pots enviar-nos la documentació a través del correu electrònic consulta@barcelonaenergia.cat, indicant el telèfon mòbil i correu electrònic de contacte necessaris pel procés de contractació.

Recorda que per poder sol·licitar el subministrament de la companyia distribuïdora, hauràs de renunciar expressament al període de desistiment de 14 dies o sinó haurem d’esperar aquest temps abans d’iniciar el tràmit.

Els costos regulats que cobra la companyia distribuïdora per aquest tràmit són de 10,94€ en concepte d’actuacions tècniques; 21,02€ de drets d’extensió per kW sol·licitat, i 23,84€ de drets d’accés per cada kW sol·licitat. Barcelona Energia repercutirà aquests costos en la teva primera factura.

Si ja ets client

Quins tràmits puc fer telefònicament?

Els tràmits només es poden fer en línia a través de la pàgina web, del correu electrònic o físicament a la nostra oficina.  A través del telèfon d’atenció al client pots sol·licitar informació, així com deixar constància d’una reclamació per alguna disconformitat.

El telèfon d'atenció al client és gratuït?

Sí.

Quins tràmits puc fer en línia?

A través de la teva Àrea Client podràs efectuar tots els tràmits que necessitis: canvi de titular, canvi de potència, canvi de tarifa, contractació, etc.

Com puc accedir a l’Àrea Client?

A través de la nostra pàgina web podràs accedir a l’Àrea Client.

Què és el Consell de persones usuàries de Barcelona Energia?

El Consell de persones usuàries és un òrgan assessor que permet als clients de Barcelona Energia participar de forma activa en la presa de decisions de la comercialitzadora.

Qui pot formar part del Consell persones usuàries?

El CoConsell persones usuàries està obert a tots aquells clients de Barcelona Energia que vulguin formar-hi part.

Puc fer el canvi de potència en qualsevol moment?

Sí. Pots augmentar la potència sense limitacions i reduir-la només un cop a l’any.

He de pagar per fer el canvi de potència?

Sí, hi ha costos per part de la distribuïdora.

Puc fer un canvi de titular?

Sí, en qualsevol moment. Però si hi ha cap impagament, abans hauràs de liquidar el deute.

Què he de fer si tinc una factura impagada?

Pots pagar la factura per transferència bancària.

Quina informació és necessària per fer el canvi del titular?

Dades de l’antic titular, dades del nou titular, DNI/NIE/Passaport, compte corrent, identificació del subministrament, adreça, telèfon de contacte, adreça electrònica de contacte, fotocòpia del DNI de l’antic i del nou titular (segons tipus de canvi de titular), còpia del contracte de lloguer, butlletí elèctric si la instal·lació té més de 20 anys sense revisió.

Quan es farà efectiu el canvi del titular?

Aquest tràmit depèn de la distribuïdora. Per norma general el canvi es farà efectiu en la factura següent. Podria tardar un màxim de dos mesos en el cas de necessitar documentació addicional.

Què he de fer per canviar el pagador/a?

T’has de posar en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les noves dades del número de compte corrent.

Quan es fa el càrrec al meu compte corrent?

Dies després de rebre la factura.

Com puc consultar les meves factures?

A l’Àrea Client podràs consultar i descarregar-te les factures.

Puc rebre la meva factura per correu postal?

Sí. Per política de sostenibilitat ambiental, promovem l’ús de la factura en format digital. Però si ho vols, te la podem fer arribar per correu postal.

Puc facilitar la lectura del comptador en línia?

Sí. Pots facilitat la lectura de comptador enviant un correu a consulta@barcelonaenergia.cat.

Què he de fer si em vull donar de baixa?

Ens hauràs d’informar en cas de sol·licitar una baixa per cessament. En cas de voler canviar de companyia, només hauràs de signar un nou contracte amb la nova comercialitzadora.

A qui he de trucar en cas d'avaria?

Contacta amb la distribuïdora de zona (Endesa Distribución 800 760 706), ja que és la responsable de la xarxa de distribució elèctrica.