Preguntes freqüents

Informació general

Què és Barcelona Energia?

És la comercialitzadora pública que té l’objectiu d’oferir energia 100% renovable i aportant transparència i proximitat al client.

Què significa que l'energia és verda?

És l’energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica, l’energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids, i biogàs.

Quina és la diferència entre una comercialitzadora i una distribuïdora elèctrica?

La distribuïdora és l’encarregada del manteniment i la distribució d’energia a la xarxa mentre que la comercialitzadora és l’encarregada de la compra i venda d’energia al mercat majorista per subministrar-la al client final.

Què és el CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament)?

És el número que identifica el punt de subministrament.

Què és el BRIE (Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques)?

És el document que garanteix que la instal·lació elèctrica dels punts de subministrament compleix les mesures de seguretat necessàries per al seu funcionament i el compliment de la normativa vigent.