Tarifa variable

Tarifa variable (2.0A i 2.0DHA)

La tarifa més transparent amb la qual pagaràs per la llum el preu real de mercat. Estalvia’t així els sobrecostos dels marges de seguretat propis de les tarifes fixes.

D’aquesta manera, el preu de l’energia es fixarà cada hora en funció dels preus del mercat majorista d’electricitat i dels costos de REE (Red Eléctrica de España).

*Contractació disponible a partir de 2019.

Quina diferència hi ha entre la tarifa sense discriminació horària i amb discriminació horària?

  La tarifa sense discriminació horària té el mateix preu tot el dia.

  La tarifa amb discriminació horària té dos preus diferents al dia: un pel període d’hores punta (el preu de l’electricitat és més car) i un pel període d’hores vall (el preu és més barat).

Hivern

Fins l’últim diumenge de març

Període vall: 22 h a 12 h

Període punta: 12 h a 22 h

Estiu

Fins l’últim diumenge d’octubre

Període vall: 23 h a 13 h

Període punta: 13 h a 23 h

Com escollir entre la tarifa 2.0A i 2.0DHA (amb discriminació horària)?

Si el 35 % o més del teu consum energètic es concentra en període d’hores vall, et recomanem que escullis una tarifa amb discriminació horària. Pensa que en hores vall el cost de l’electricitat és més barat.

> 35% consum en hores vall Tarifa 2.0A

< 35% consum en hores vall Tarifa 2.0DHA

Qué es el terme de potencia i el terme d’energia?

El terme de potència és un import fix que depèn de la potència contractada que tenim a la llar. Per obtenir el seu càlcul, es multiplica els kW que tenim contractats pel preu (en el cas de Barcelona Energia els que es publiquen en el BOE). L’import resultant dividit pels mesos de l’any, és l’import que pagarem cada mes.

El terme d’energia, en canvi, és un cost variable que depèn del consum d’energia que tenim i del preu de la tarifa que hem contractat. D’aquesta manera, com més eficients siguem i menys consumim, més reduirem la despesa corresponent al terme d’energia.