Tarifes ciutadanes

Ets ciutadà de la ciutat de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i tens una potència contractada inferior a 15 kW? Coneix les tarifes de Barcelona Energia.

Tarifa Variable

La tarifa més transparent i econòmica amb la qual pagaràs la teva llum el preu real de mercat.

SABER MÉS

Tarifa Clàssica

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs de el mateix preu d'electricitat durant un any.

SABER MÉS

Tarifa Eficient

Estableix el preu de l'energia en funció del nombre d'integrants del nucli familiar i del seu consum

SABER MÉS

Tarifa Solar

La solució per treure el màxim profit d’unes plaques fotovoltaiques.

SABER MÉS

Tarifa Variable

La tarifa més transparent amb la qual pagaràs la llum a preu real de mercat *. Estalvia't així els sobrecostos dels marges de seguretat propis de les tarifes fixes.
* El preu de l'energia es fixarà cada hora en funció dels preus de mercat majorista d'electricitat i dels costos de REE (Red Eléctrica de España).

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

Marge de gestió:

0,008152 €/kWh

Amb un consum mitjà de 180kWh  suposaria aprox 1,5 €

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador:estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament: 0,154870 €/kW

Marge de gestió:

0,010368 €/kWh

Amb un consum mitjà de 180kWh suposaria aprox 1,5 €

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Tarifa Clàssica

Amb la tarifa fixa clàssica gaudiràs del mateix preu d'electricitat durant un any. Així, l'import final de la factura només dependrà del teu consum energètic.

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

2.0A

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.0DHA

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.1A

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

Terme d'energia

2.0A

Període Punta: 0,132890€/kW

2.0DHA

Període Punta: 0,15303€/kW
Període Vall: 0,083596€/kW

2.1A

Període Punta: 0,141757€/kW

2.1DHA

Període Punta: 0,16112€/kW
Període Vall: 0,090107€/kW

2.0A

Període Punta: 0,132890€/kW

2.0DHA

Període Punta: 0,15303€/kW
Període Vall: 0,083596€/kW

2.1A

Període Punta: 0,141757€/kW

2.1DHA

Període Punta: 0,16112€/kW
Període Vall: 0,090107€/kW

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (Segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament:  0,154870 €/kW

Terme d'energia:

2.0A

Període Punta: 0,169018 €/kW

2.0DHA

Període Punta: 0,194633 €/kW
Període Vall: 0,106323 €/kW

2.1A

Període Punta: 0,180296 €/kW

2.1DHA

Període Punta: 0,204923 €/kW
Període Vall: 0,114604 €/kW

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (Segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Tarifa Eficient

La tarifa més transparent amb la qual pagaràs per la llum a preu real de mercat *. Estalvia't així els sobrecostos dels marges de seguretat propis de les tarifes fixes.
* Estableix el preu de l'energia en funció del nombre d'integrants del nucli familiar i del seu consum
Més informació >

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 38,043426  €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766€/kW

2.0A

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament:0,104229€/kW

2.0DHA

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament:0,104229€/kW

2.1A

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

Terme d'energia:

Tram 1:
Totes les hores: 0,120954 (€/kWh)

Tram 2:
Totes les hores: 0,13289 (€/kWh))

Tram 3:
Totes les hores: 0,146004 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Període punta: 0,141093 (€/kWh)
Període vall: 0,07166 (€/kWh)

Tram 2:
Període punta:0,15303 (€/kWh)
Període vall: 0,083596 (€/kWh)

Tram 3:
Període punta: 0,165977(€/kWh)
Període vall: 0,097520 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Totes les hores: 0,134287 (€/kWh)

Tram 2:
Totes les hores: 0,141757 (€/kWh))

Tram 3:
Totes les hores: 0,149643 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Període punta: 0,153649 (€/kWh)
Període vall: 0,082637 (€/kWh)

Tram 2:
Període punta:0,16112 (€/kWh)
Període vall: 0,090107 (€/kWh)

Tram 3:
Període punta: 0,168954 (€/kWh)
Període vall: 0,098252 (€/kWh)

Veure trams >

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/día (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament: 0,154870 €/kW

2.0A

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.0DHA

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.1A

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament: 0,154870 €/kW

2.1DHA

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament: 0,154870 €/kW

Terme d'energia:

Tram 1:
Totes les hores: 0,153837 (€/kWh)

Tram 2:
Totes les hores: 0,169018 (€/kWh))

Tram 3:
Totes les hores: 0,185697 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Període punta: 0,179451 (€/kWh)
Període vall: 0,091142 (€/kWh)

Tram 2:
Període punta:0,194633 (€/kWh)
Període vall: 0,106323 (€/kWh)

Tram 3:
Període punta: 0,211100 (€/kWh)
Període vall: 0,124032 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Totes les hores: 0,170795 (€/kWh)

Tram 2:
Totes les hores: 0,180296 (€/kWh))

Tram 3:
Totes les hores: 0,190325 (€/kWh)

Veure trams >

Tram 1:
Període punta: 0,195421 (€/kWh)
Període vall: 0,105103 (€/kWh)

Tram 2:
Període punta:0,204923 (€/kWh)
Període vall: 0,114604 (€/kWh)

Tram 3:
Període punta: 0,214887 (€/kWh)
Període vall: 0,124963 (€/kWh)

Veure trams>

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Tarifa Solar

La tarifa solar té dos preus durant el dia, un per al període solar (més impacte d'hores de llum) i un per al període no solar.
Tarifa exclusiva per a consumidors amb instal·lació fotovoltaica i tarifa d'accés 2.0DHA o 2.1DHA.
Més informació >

Publicador de continguts

VEURE PREUS AMB IVA VEURE PREUS SENSE IVA

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 38,043426 €/kW
Diàriament: 0,104229 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 44,444710 €/kW
Diàriament: 0,121766 €/kW

TARIFA 2.0 SOLAR:

Període solar: 0,145254 €/kW
Període no solar: 0,080685 €/kW

TARIFA 2.1 SOLAR

Període solar: 0,153709 €/kW
Període no solar: 0,087561 €/kW

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,02€/dia (segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 0,81 € / mes.

Impost elèctric: 5,11269%.

IVA: 21%.

Terme de potència:

2.0A y 2.0DHA

Anual: 48,386050 €/kW
Diàriament: 0,132565 €/kW

2.1A y 2.1DHA

Anual: 56,527610 €/kW
Diàriament: 0,154870 €/kW

TARIFA 2.0 SOLAR:

Període solar: 0,184743 €/kW
Període no solar: 0,102620 €/kW

TARIFA 2.1 SOLAR

Període solar: 0,195497 €/kW
Període no solar: 0,111366 €/kW

Altres conceptes:

Finançament Bo social: 0,025437€/día (Segons el RD 7/2016 23 de desembre).

Lloguer de comptador: estimació de 1,03 € / mes.

Necessites ajuda?

Formulari

Necesitas ayuda footer

També pots contactar amb nosaltres per e-mail consulta@barcelonaenergia.cat o trucar-nos al  900 906 807

Resolem els teus dubtes

Aquí trobaràs resposta a les preguntes que ens feu amb més freqüència. És la forma més ràpida de resoldre els teus dubtes!

PREGUNTES FREQÜENTS