BLOG

Quina és l’energia produïda per fonts renovables?

Quina és l’energia produïda de fonts renovables i anomenada “verda”?
Ho sabem: no pares de sentir a parlar d’energia o electricitat renovable o verda, però encara tens dubtes al respecte. Què són? Quin és el seu origen? Per què són vitals per a la sostenibilitat del model actual? Resolem els teus dubtes!

El que primer has de saber és que hi ha més d’una manera de generar energia d’origen renovable. Es consideren energies renovables aquelles que la seva generació prové d’una font natural i que no generen cap impacte nociu directe en el medi ambient. No obstant això, sí que tenen un impacte visual, donat que la majoria necessiten elements i instal·lacions de gran envergadura, com les plaques solars, els molins de vent o les turbines hidràuliques.

Aquests recursos son considerat nets i inesgotables, donat que el mateix planeta ens en proveeix. Segons la seva procedència, existeixen diferents fonts d’energia renovable. A continuació et presentem les més comunes:

  • Solar fotovoltaica

L’energia solar és el resultat de transformar els rajos del sol en electricitat. Aquest tipus d’energia requereix les plaques solars, amb tot el seu mecanisme de funcionament.

Si vols saber-ne més, consulta el marc legal RD 661/2007 i RD 1578/2008.

  • Biomassa

La biomassa és el resultat del tractament de la matèria orgànica natural (animal i vegetal), per generar electricitat o altres finalitats com la generació de calefacció o aigua calenta, entre d’altres. El tractament de la biomassa es basa en 4 processos: la combustió, la digestió anaeròbica, la gasificació i la piròlisi.

Si vols saber-ne més, consulta el marc legal RD 661/2007 i la Llei 43/2003 de Montes, tot i que en aquest cas cada comunitat autònoma té una legislació pròpia.

  • Eòlica

Actualment és una de les energies renovables millor valorades i per a la qual més s’han reduït els costos de creació. L’energia es crea gràcies a la força del vent, que fa girar unes aspes (normalment 3) al voltant d’un eix vertical.

Si vols saber-ne més, consulta el marc legal RD 6/2009.

  • Hidràulica

Aquesta energia va ser la font principal entre els segles XIX i XX. En aquest cas, s’aprofita la força de la caiguda de l’aigua per generar energia. El mecanisme funciona amb una turbina que transmet l’energia mecànica del cabal i la fa moure, aquest moviment és transformat en energia gràcies a un generador.

Si vols saber-ne més, consulta el marc legal RD 9/2008.

Altres tipus de fonts renovables són els biocarburants, la maremotriu i la solar tèrmica o termoelèctrica.

 

Com és possible que el 100 % de l’energia comercialitzada per Barcelona Energia sigui 100 % renovable?

Actualment, les comercialitzadores poden justificar que la seva energia és 100% renovable mitjançant dos processos. El primer, amb la producció pròpia d’energia mitjançant una instal·lació renovable pròpia (plaques fotovoltaiques, valorització de biomassa, molins de vent, turbines hidràuliques, etc.). El segon, incentivant que un o diversos productors d’energies renovables aboquin a la xarxa la mateixa quantitat d’energia que la comercialitzadora ha consumit. En aquesta segona opció, és vital la intervenció de la CNMC, que emet els certificats de garanties d’origen.

Barcelona Energia només comercialitza energia 100 % renovable. Actualment, BE gestiona diferents plaques solars de la ciutat de Barcelona, però l’energia produïda no és suficient per cobrir tot el consum dels usuaris. Així doncs, per a l’energia restant s’obtenen els certificats oficials de garanties d’origen pertinents.

Contacta

 

blog aprenbe
Comparteix-lo
Fuente: Barcelona Energia

Et podria interessar

¿Necesitas ayuda?

Formulari

Necesitas ayuda footer

También puedes contactarnos por e-mail consulta@barcelonaenergia.cat o llamarnos al 900 906 807

Resolvemos tus dudas

Aquí encontrarás respuesta a las preguntas que más nos hacéis con más frecuencia. ¡Es la forma más rápida de resolver tus dudas!

PREGUNTAS FRECUENTES