BLOG

Els 7 grans moments de la segona Assemblea de Barcelona Energia

Barcelona Energia (BE), la companyia pública de comercialització elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona, ha celebrat el passat 10 de desembre la seva segona Assemblea del Consell de Persones Usuàries de manera telemàtica. Emmarcada amb el compromís de Barcelona Energia per oferir un servei de qualitat, transparent i de proximitat, sempre emfasitzant el poder de decisió que té l’usuari, l’assemblea és un espai de reunió i debat que serveix per compartir el pla d’acció de l’empresa i definir les línies d’actuació del proper any.

1- Es constitueix la comissió permanent del Consell de persones usuàries de Barcelona Energia.

En el marc d’aquesta trobada, s’ha constituït la Comissió Permanent, un nou òrgan intern que neix amb l’objectiu de vetllar perquè es compleixin els acords establerts en la present assemblea i que marcaran el pla d’actuació del pròxim any. Seguint la vocació d’apoderar la ciutadania de la comercialitzadora elèctrica Barcelona Energia, aquesta Comissió està integrada per cinc persones usuàries individuals i dos col·lectius sense ànim de lucre que han estat escollits per dur a terme aquesta gestió.

2- Barcelona Energia creix un 82% en un any en persones i empreses usuàries, situant-se entre les 10 primeres a l’àrea metropolitana en quota de mercat.

Durant l’assemblea, s’ha presentat el balanç de les principals fites de la comercialitzadora pública d’electricitat d’aquest darrer any. S’ha destacat la tasca positiva que ha desenvolupat Barcelona Energia en l’últim exercici. En aquesta línia, malgrat les implicacions de la Covid-19, ha estat un any clau per reforçar el posicionament de Barcelona Energia entre la població, on s’ha ampliat el tipus de servei amb noves tarifes i en què s’ha aconseguit proveir d’energia 100% renovable a entitats i empreses tan representatives com el MNAC, Ecoenergies o el servei puntual de les Fires de Nadal de Santa Llúcia i la Sagrada Família.

L’aposta durant aquest 2020 ha estat continuar ampliant i reforçant el servei públic que ofereix l’operador elèctric a la ciutadania, després que la companyia s’obrís al públic el 2019. Aquest any l’actuació de Barcelona Energia s’ha centrat en la ciutadania i els números així ho avalen. El resultat és que la comercialitzadora elèctrica ha tingut un creixement del 82% d’usuaris privats i empreses, la qual cosa la fa situar entre les 10 primeres comercialitzadores elèctriques en quota de mercat de Barcelona i l’àrea metropolitana.

3- L’estalvi generat per l’assessorament personalitzat i les tarifes de Barcelona Energia pot superar els 100€ any.

Dins del repàs de l’any de Barcelona Energia, també s’ha compartit l’impacte econòmic en l’estalvi que l’assessorament personalitzat de Barcelona Energia té en la factura de la llum de les seves persones usuàries: un/a usuari/a mig estalvia uns 84 € a l’any de mitjana respecte el que pagava amb la seva comercialitzadora anterior; a més a més, aquelles persones a qui s’ha recomanat el canvi a discriminació horària estalvien 54 € més, i per a qui també s’ha proposat una optimització de potència, l’estalvi incrementa de mitjana en 69,35 € extra.

A més a més, durant el primer semestre de l’any, es va aplicar una rebaixa proactiva d’entre el 7% i el 15% a les tarifes. També ha estat clau el llançament de la Tarifa Empresa, destinada a la petita i mitjana empresa i persones en règim d’autònoms amb l’objectiu de promoure un estalvi econòmic i energètic.

4- El 35% de les persones usuàries de Barcelona Energia posen un 10 a la seva satisfacció i el 86% la qualifiquen d’excel·lent.

Com ja vam comentar en l’article sobre l’enquesta de satisfacció, la valoració de les persones usuàries de Barcelona Energia sobre el seu servei i assessorament personalitzat és excel·lent. Els resultats de satisfacció que s’han obtingut a través d’una enquesta que ha respost més del 50% de les nostres persones usuàries són molt alts. Més del 86% de les respostes valoren amb un 8, un 9 o un 10 el servei. Concretament, la puntuació més posada ha estat la total excel·lència, el 10, amb un 35% de les respostes.

No obstant, l’equip de Barcelona Energia va explicar que s’està treballant en diverses línies per millorar encara més el servei i ser pioners en qualitat de l’assessorament personalitzat. Si vols veure més detall sobre els resultats, pots visitar l’article específic sobre l’enquesta de satisfacció.

5- El 98% de les persones usuàries de Barcelona Energia la recomanen.

Relacionat amb el punt anterior, l’enquesta de satisfacció també va revelar que el 98% de les persones usuàries de Barcelona Energia estan tan satisfetes que la recomanen activament als seus amics i coneguts. Això és a conseqüència de la satisfacció de les persones usuàries amb el servei excel·lent de Barcelona Energia i per la demostració constant per part de la comercialitzadora elèctrica de l’acompliment i coherència amb els valors d’estalvi, assessorament personalitzat i transparència.

6- Barcelona Energia ofereix un assessorament complert per autoconsum fotovoltaic.

L’assemblea va iniciar-se amb una presentació del servei i assessorament complert que ofereix Barcelona Energia a tota aquella persona que vulgui instal·lar unes plaques fotovoltaiques a casa seva o a la seva comunitat de veïns.

Concretament, Barcelona Energia realitza un estudi tècnic i econòmic gratuït per tota aquella persona de Barcelona i l’Àrea Metropolitana que enviï una factura a consulta@barcelonaenergia.cat

Barcelona Energia s’encarrega de realitzar tots els tràmits i gestions per la instal·lació, l’alta i la compensació dels excedents (retribució per l’energia aportada a la xarxa i no consumida)

I, per tots aquells que ja tenen les plaques instal·lades, Barcelona Energia té una tarifa específica pensada per treure el màxim partit a nivell econòmic a les plaques fotovoltaiques: la tarifa solar.

7- S’han aprovat les línies de treball per l’any 2021.

Gràcies a la configuració del Consell de Persones Usuàries, que permet a les persones usuàries participar en la presa de decisions de la comercialitzadora i impulsar noves propostes i projectes, durant l’acte també s’han perfilat les principals línies de treball de cara al 2021.

En aquest sentit, i per tal de continuar impulsant el model energètic que defensa Barcelona Energia, les propostes s’han enfocat a reforçar tots els serveis dirigits a la ciutadania que ja han estat posats en marxa i en potenciar l’assessorament en un entorn 360º de l’eficiència energètica, per oferir un servei molt més complert que l’habitual d’una comercialitzadora elèctrica.

blog noticias coneixbe
Comparteix-lo
Fuente: Barcelona Energia

Et podria interessar

¿Necesitas ayuda?

Formulari

Necesitas ayuda footer

También puedes contactarnos por e-mail consulta@barcelonaenergia.cat o llamarnos al 900 906 807

Resolvemos tus dudas

Aquí encontrarás respuesta a las preguntas que más nos hacéis con más frecuencia. ¡Es la forma más rápida de resolver tus dudas!

PREGUNTAS FRECUENTES